Eesti keele В2-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus.

Название курса Eesti keele В2-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus.
Стоимость 2411€ (содержит НСО)
Объём 120/80(аудиторных ак.ч.)
Период 25.11.2020-25.02.2021
Место обучения Кохтла-Ярве, Калеви 19


õppe sisu

1. Endast ja teistest rääkimine

-Suguvõsa ajalugu, päritolu. Sugupuu koostamine. Mina ja maailm. Kultuuride erinevused. Eri maade ja kultuuride kombed.

2. Haridus

-Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine, päevateemad.

-Väitlus päevateemadel.

-Info õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta.

3. Töö ja töösuhted Elukutse,amet

-Vaba ametikoha täitmine ja kandidaatidega vestlemine.

-Töökoosolek või läbirääkimised.

-Probleemne olukord oma töökeskkonnas.

-Tööpakkumiskuulutus, vahendusfirmade teenus, tööotsijate andmepank.

4. Tervis ja tervishoid

-Ametikohased nõuanded ja juhendid, ravimite manustamine ning protseduuride läbiviimise kord.

-Tervist ja tervishoidu puudutavad vaated.

-Seisundi ning enesetunde kirjeldamine, võimalikud ohud ja eelised, arstiabi ning kindlustustoetus.

5. Eluase ja kinnisvara, Kodu

-Kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused, kaebused, ettepanekud.

-Müügi- ja rendiobjektide kirjeldus.

-Kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud info, asjaajamine panga ja kindlustusfirma-ga.

6. Toitlustamine, Söök ja jook, Ostud,hinnad

-Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed.

-Reklaami ja reklaamiviisi üle diskuteerimine, oma huvide eest seismine.

-Poekett, kaubamärgid, tootjad ja tooted.

-Söögi ja joogiga seonduvad nõuanded, retseptide jagamine, kaebuste esitamine.

-Söögi-joogi valik. Alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel arutelu.

7. Transport ja reisimine

-Vestlus kliendiga teenusega seotud teemadel, soovituste andmine. Kaebused, nende lahendamine.

-Sõiduki rike, abi kutsumine.

-Politseiga ja liikluskindlustusega suhtlemine.

-Teenuse kvaliteet, kaebused, juhised, info.

8. Vaba aeg ja ajaviide, meelelahutus

Raadio- ja telesaated, ajakirjandus,subtiitrid.

Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused, aja-rahakulu.

Huvide, harrastuste ja meelelahutusviiside propageerimine, film, raamatud, kultuuri- ja spordi-üritus, vaba aja veetmisega seotud aja- ja rahakulu.

Ilu- ja tarbekirjandus, veebisuhtlus ja info hankimine Internetist.

-Olmeteenused ja kaubandus, teenindus

-Kaebused ja pretensioonid. Probleemide, murede lahendamine. Töömeetodi eelised, vahendite ja materjalide omadused.

Asjakohane Interneti- ja telefonisuhtluse etiketi kasutamine.

Vajalike dokumentide vormistamine.

-Ettepanekud, kaebused ja nõudmised.

9. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Keskkonna reostus ja -kaitse jm. Talgud. Mööda Eestimaad.

10. Kultuur ja keeled

-Eesti ja kultuur, teiste rahvuste kultuur. Kultuurierinevused.

-Emakeel, võõrkeel.

11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

-Reisieelistused. Lemmikkohad.

-Pretensioonid, nõuded, kaebused, reisibüroo, transpordifirma, hotellid.

12. Inimene, suhted ühiskonnas

-Kuulumine või mittekuulumine ühingusse, klubisse, rühmitusse vms.

-Info õiguste ja kohustuste kohta, ühiskondlikud suhted, probleemid jm.

13. Poliitika, aktuaalsed sündmused

-Erakonnad, nende poliitilised vaated ja seisukohad. Massimeedia, päevakajalised poliitilised sündmused, poliitiline vaidlus.

14. Majandus- ja õigussuhted

-Majandussüsteem ja õiguskord. Kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused.

-Info majanduselu aspektide kohta. Turvalisus, kuritegevus ja selle ennetamine jms.

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.