Inglise keele algaja kursusKoolituse nimetus: Inglise keele algaja kursus

Õppe kogumaht (akad. tundides):

Auditoorse ja praktilise töö maht (akad. tundides):

Toimumise periood:

Toimumiskoht: Narva mnt 40, Jõhvi

Maksumus:Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2411 EUR

– paarisõpe (2 inimest)110 ak.t.: 22,40 +35 õpik/töövihik - 2499 EUR

– grupp (3-12 in) 150 ak.t :15,60 + 35 õpik/töövihik - 2375 EUR


AINEKAVA

1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUURÕppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid.
Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.Õppemeetodid
Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest


Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.


Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolius@gmail.comКурсы английского языка

Начальный курс
английского языка А1

Начальный курс
английского языка А2

Продвинутый курс
английского языка В2