• Parim lahendus keeleõppeks

  MTÜ Ida-Virumaa Koolitus

  Helista ja registreeru:
  555 00 692     566 24 640
 • Kas teil pole veel juhiluba?

  MTÜ Ida-Virumaa Koolitus

  Helista ja registreeru:
  555 00 692     566 24 640
 • Kiirusta meile!

  MTÜ Ida-Virumaa Koolitus

  Helista ja registreeru:
  555 00 692     566 24 640
 • MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

  Helista ja registreeru:
  555 00 692     566 24 640
EESMÄRK

Ida-Virumaa Koolituse eesmärk on leida igaühele parim lahendus soovitud tulemuse saavutamiseks. Õppetöö toimub mitmel erineval kujul, millest igaüks leiab endale kindlasti sobiva vormi. Pakume intensiivset individuaalõpet, kus õpetaja kogu tähelepanu on suunatud ainult teile, keeleõppe puhul ka eratunde kahele inimesele (hea võimalus tulla koos sõbra või äripartneriga), väikegruppe ja koolitusi traditsioonilise grupitöö vormis. Arvestame teie soovidega ja teeme omalt poolt kõik, et tagada kvaliteetne õppetöö, samuti sõbralik ja motiveeriv õpikeskkond.

KOOLITUSED

Ida-Virumaa Koolituse poole pöörduvad inimesed on kõik erineva teadmiste tasemega. Hindame teie vajadused ja nendest lähtuvalt koostame individuaalse õppekava. Koos õpilasega koostame ülesanded ja sõnastame soovitud tulemuse. Õppematerjali ja õppetöö struktuuri valimisel püüame maksimaalselt arvestada õppuri soovide, eripära ja võimalustega. Õpetaja ja õpilase koostöö planeerimisel võtame arvesse soo, vanuse, isikuomadused ja teised erisused. Paljudel juhtudel töötab õpilastega mitu õpetajat, kes annavad edasi erinevaid oskusi ja täiendavad üksteist nii metoodiliselt kui suhtlusstiililt. Ka väikegruppide kokkupanekul püüame arvestada õpilaste huvide ja eluliste valdkondadega.

SOODUSTUSED

Kõikidel eesti keele ja alaealistel AM ja B-kategooria kursustel osalevatel õpilastel on õigus saada 20% maksusoodustust tasulistest õppemaksudest.

KOOLITUSLOAD

ÕPPEASUTUSE EHISe ID: 7244
EESTI KEEL:
Ministri käskkiri nr: 1.1-3/16/131
EHISe ID: 191592 — A 2
EHISe ID: 191594 — B 1
EHISe ID: 191596 — B 2e
Haridus ja Teadusministeeriumi ministri käskkiri nr 612
B ja C — kategooriate mootorsõidukijuhtide koolitamiseks.

image
TÖÖTA JA ÕPI!

Alates 1. maist 2017 pakub töötukassa teenuseid, mille eesmärk on töötuse ennetamine. Töötust ennetavad teenused on mõeldud inimestele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

image
KEELEKURSUSED

Pakume keelekursusi lastele, täiskasvanutele ja ettevõtetele. Aeg, tundide arv ja hind kokkuleppel. Koolitust on võimalik alustada igal keeleoskuse etapil, sõltuvalt eelnevast keeletasemest. Pakume nii individuaalõpet, kui koolitusi väike- ja suuremates gruppides. Pöörduge vastava keele õppimise sooviga meie poole ja püüame leida teile vajaliku lahenduse.

image
JUHILOAD

Ida-Virumaa Autokool pakub alljärgnevate kategooriate mootorsõiduki juhi kursuseid: АМ, В, С